SiS har 1.394 hybler og leiligheter for både single, par og familier, fordelt på 12 boligområder. Av disse er 230 splitter nye studentboliger i Bjergsted og Sandnes. Vi har boliger på Campus Ullandhaug (UiS) og i nærheten av høgskolene.

Bruk kartet på denne siden til å finne frem til de forskjellige boligene. SiS bolig er markert med blått, mens utdanningsinstitusjonene er oransje.

Kontaktinformasjon

Sentralbord/ekspedisjon
tlf: 51 83 33 00
Du finner oss i Kitty Kiellands hus på Ullandhaug campus.

Åpningstider:

Mandag – torsdag: 08:30 – 15:30
Fredag: 08.30 – 15:00

Kontaktpersoner

Boligkonsulent
Marit Landa
tlf: 51 83 33 46

Boligkonsulent
Ane Røed
tlf: 51 83 33 55

Bomiljøkoordinator
Claus Thorske
tlf: 51 83 33 13
mob: 900 79 777

Teknisk sjef SiS bolig
Øyvind Bethuelsen
tlf: 51 83 33 36
mob: 952 23 884

Driftssjef
Espen Husevik
mob: 913 50 874

Driftsleder elektro
Pål Byberg
mob: 913 50 870

Daglig leder SiS bolig
Øyvind Lorentzen
tlf: 51 83 33 20
mob: 482 95 048

Leder boligadministrasjon
Trine Lilland Forgaard
tlf: 51 83 33 22
mob: 922 58 399