SiS bolig

Søknadsfrist for hovedtildeling er 15. april.
Klikk her for å lese mer.

SiS har 1.394 hybler og leiligheter for både single, par og familier, fordelt på 12 boligområder. 230 av hyblene er under bygging, men vil stå klare til semesterstart høsten 2015. Vi har boliger på Campus Ullandhaug (UiS) og i nærheten av høgskolene. Alle våre leiligheter er forbeholdt studenter.

Bruk kartet på denne siden til å finne frem til de forskjellige boligene. SiS bolig er markert med blått, mens utdanningsinstitusjonene er oransje.

Kontaktinformasjon

Sentralbord/ekspedisjon
tlf: 51 83 33 00
Du finner oss i Kitty Kiellands hus på Ullandhaug campus.

Åpningstider:

Mandag – torsdag: 08:30 – 15:30
Fredag: 08.30 – 15:00

Sommeråpningstider fra 1. juni – 1. august:
Mandag – fredag: 08:30 – 15:00

Resepsjonen er lørdagsåpen
1. august 12.00 – 15.00

Kontaktpersoner

Boligkonsulent
Marit Landa
tlf: 51 83 33 46

Boligkonsulent
Ane Røed
tlf: 51 83 33 55

Bomiljøkoordinator
Claus Thorske
tlf: 51 83 33 13
mob: 900 79 777

Teknisk sjef SiS bolig
Øyvind Bethuelsen
tlf: 51 83 33 36
mob: 952 23 884

Driftssjef
Espen Husevik
mob: 913 50 874

Driftsleder elektro
Pål Byberg
mob: 913 50 870

Daglig leder SiS bolig
Øyvind Lorentzen
tlf: 51 83 33 20
mob: 482 95 048

Leder boligadministrasjon
Trine Lilland Forgaard
tlf: 51 83 33 22
mob: 922 58 399